Mærkesager

  MÆRKESAGER

  • SUNDHED
  • KLIMA
  • UDDANNELSE

 SUNDHED

Jeg mener at vi hele tiden skal søge at forbedre det danske sundhedsvæsen, så vi har den bedste sundhed i verden. Menneskers sundhed bør prioriteres højest, så vi kan skabe den størst mulige livsglæde hos den enkelte. Det er i sundhed og uddannelses områderne at samfundet rykker og udvikler sig.

Indenfor Psykiatri området, skal vi italesætte psykiske lidelser og den måde vi behandler disse lidelser. Vi skal sørge for at sikre mere sikkerhed og flere rettigheder til patienter og personale for at undgå ulykkelige udfald inden for psykiatrien.

KLIMA

Klimaforandringer påvirker alle lande og mennesker i verden. Det er en fælles opgave og ansvar for alle mennesker, at skabe de bedste forudsætninger for de næste generationer. Corona nedlukningen har stoppet mange aktiviteter for mange mennesker, naturen har dog nydt godt af det. Det kan være et tegn på at vi har brug for at sikre og bevare de danske naturområder for naturen selv men for fremtidige generationer.

UDDANNELSE

Jeg vil gerne arbejde for at flest mulige børn i Danmark får en uddannelse de er glade for. At vi skaber de bedste vilkår for læring og dermed får arbejdskraft af høj kvalitet, hvilket er godt for innovative løsninger og vækst.

Undersøgelserne viser, etniske danskere er den gruppe som får færrest igennem uddannelsessystemet. Dette er et udfordring som vi alle skal løfte ved at bryde de sociale mønstre og skubbe udviklingen i en bedre retning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.