Forfatter: gezer

MærkesagerMærkesager

  MÆRKESAGER SUNDHED KLIMA UDDANNELSE  SUNDHED Jeg mener at vi hele tiden skal søge at forbedre det danske sundhedsvæsen, så vi har den bedste sundhed i verden. Menneskers sundhed bør

Kære alle !Kære alle !

Jeg stiller op til Regionsrådsvalg den 16. november 2021 i Region Nordjylland. Jeg har altid været aktiv i foreningslivet, betragter mig som en ambassade og repræsentant for begge kultur. Jeg